Eesti keeles По русски In English

Näriliste tõrje

       
        Töö kirjeldus
Närilised on samuti paljude ettevõtete probleemiks. Nende hulka kuuluvad eelkõige koduhiir, põldhiir, rändrott, vesirott.
Närilistest hoidumiseks oleks kõige õigem kasutada ennetavaid meetmeid. Tuleks takistada näriliste sattumist hoonetesse. Seda nii mehhaaniliste takistustega kui ka  katta  territoorium  tõrjepunktidega. Samuti tuleb katta tõrjepunktidega hoonete keldri- või soklikorrused. Näriliste tõrjepunkt kujutab endast nõuetekohaselt suletud kasti või karpi paigutatavat mürkhõrgutist.

        Monitooring
Näriliste esinemise monitooringul jälgitakse näriliste elutegevuse märke, nende väljaheidete leidumist ja ka  tõrjepunktides olevate mürkhõrgutiste puutumatust. Kõik need märgid annavad infot näriliste olemasolu ja liikumise kohta. vastavlt sellele informatsioonile tehakse vajadusel ümberkorraldusi tõrjepunktide asukohas, muudetakse tõrjeaineid või - meetodeid.

        Tõrjete sagedus
Näriliste esinemise korral või riskirühma kuuluvate tegevusaladel (eelkõige toidukäitlejad, kaubandus, ...) on põhjendatud tõrjete teostamine iga kolme kuu tagant ehk neli korda aastas.

        Tõrjevahendid, mürgid
Iga aine täpsed ohutusjuhised leiab ohutuskaartidelt ja hoiatused on toodud ka tõrjetõenditel ja näriliste tõrjepunktide kaantel.

    

 
Pestcontrol OÜ Toompuiestee 21 10137, Tallinn     Tel. 661 3711 GSM 5592 2680 info@pestcontrol.ee
 
www.frukt.ee