Eesti keeles По русски In English

Kahjurputukate tõrje

        Töö kirjeldus
Üheks enamlevinud  probleemiks on nn. roomavate putukate esinemine. Sinna hulka kuuluvad eelkõige prussakas, tarakan, sipelgas, kirp, lutikas, toiduainetekahjurid.
Tõrjeid teostatakse reeglina kas pritsimismeetodil, külm- või kuumaerosool pihaustamismeetodil või teatud putukaliikide suhtes väga efektiivse geelmeetodiga.

        Monitooring
Roomavate putukate esinemise monitooringut ehk nende olemasolu kontrolli tõrjealal, saab väga edukalt sooritada erinevate hormoonpreparaatidel toimivate liimpüünistega. Putukate esinemisel toimib hormoon peibutisena ja putukas jääb liimpüünisesse kinni. Oma olemuselt ei sobi liimpüünised tõsiseltvõetavaks tõrjeks vaid ainult putukate esinemise indikaatoriteks. Putukate avastamisel liimpüünises tuleb teostada vastav tõrje .

        Tõrjete sagedus
Kahjurputukate esinemise korral või riskirühma kuuluvate tegevusaladel (eelkõige toidukäitlejad, kaubandus, ...) on põhjendatud tõrjete teostamine iga kahe kuu tagant ehk kuus korda aastas.

        Tõrjevahendid, preparaadid, mürgid
Enamus kasutatavatest ainetest on kontaktmürgid, mis eeldavad putukate kokkupuudet ainega.  Ained säilitavad oma omadused pikema aja vältel ja seega mõjub tõrje ka mitmeid nädalaid peale sooritamist, eeldusel et tõrjeaineid ei ole maha pestud või muul kujul nende mõju vähendatud.
Kasutatavad tõrjevahendid liigitatakse Kemikaaliseaduse kohaselt enamuses kahjulike ainete klassi, mis kujutavad inimestele ohtu ainult korduva või suurekonsentratsioonilise kokkupuute korral. Iga aine täpsed ohutusjuhised leiab ohutuskaartidelt ja hoiatused on toodud ka tõrjetõenditel.

 
Pestcontrol OÜ Toompuiestee 21 10137, Tallinn     Tel. 661 3711 GSM 5592 2680 info@pestcontrol.ee
 
www.frukt.ee